Zasady Postępowania

Organizatorzy Shout It Loud pragną zapewnić wszystkim nam przyjazne i bezpieczne środowisko, dlatego każdy uczestnik (również obsługa) eventu jest zobligowany do przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania. Liczymy na Waszą pomoc w zapewnieniu uczestnikom bezgranicznego komfortu podczas exchange’a i zdecydowane reagowanie w przypadku nietolerancyjnego postępowania.

Shout It Loud jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich niezależnie od płci, wieku, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności, wyglądu, pochodzenia, wyznania czy bezwyznaniowości. Nie tolerujemy nękania i molestowania uczestników w żadnej formie. Do niedopuszczalnych zachowań należą m.in. obraźliwe komentarze słowne, zastraszanie, stalking, niechciane zdjęcia lub nagrania, zakłócanie przebiegu wspólnych aktywności, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane zainteresowanie seksualne. Dotyczy to zarówno kontaktów „na żywo”, jak i online. Każdy, kto nie przestrzega tych zasad, może, wedle decyzji organizatorów, zostać upomniany lub wykreślony z listy uczestników bez zwrotu kosztów.

Jeśli jesteś nękana/y lub molestowana/y bądź masz podejrzenia co do nękania lub molestowania innej osoby albo masz jakiekolwiek inne obawy w związku z brakiem tolerancji, skontaktuj się niezwłocznie z organizatorami osobiście lub mailowo. Organizatorzy pomogą uczestnikom skontaktować się z ochroną, odpowiednimi służbami lub w inny sposób wesprą każdego tak, aby Shout It Loud upłynął nam wszystkim w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.