Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Capital Swing, Antoniego Dobiszewskiego 2 /42, 01-405 Warszawa, NIP: 5272886925, KRS 0000776655. Kontakt przez adres e-mail: info@capitalswing.pl, info@shout-it-loud.com
 2. Administrator wykorzystuje dane osobowe do: rejestracji na organizowane bądź współorganizowane przez siebie wydarzenie i zajęcia dodatkowe (zwane dalej usługami), kontaktu i przekazywania informacji niezbędnych do realizacji usług, celów windykacyjnych, celów marketingowych jedynie w zakresie dotyczącym wznowień lub kontynuacji usług, na które zarejestrował się ich uczestnik.
 3. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom lub upoważnionym przez siebie osobom, jeśli jest to niezbędne do dostarczenia usług. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usług przez Administratora i po zakończeniu ich świadczenia pod warunkiem istnienia podstawy prawnej. Po wygaśnięciu powyższych zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Nie przekazujemy żadnych danych do Państw trzecich, chyba że Administrator skorzysta z usług internetowych państw spoza UE.
 6. Dane przekazywane bezpośrednio przez odbiorcę usług w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie www i facebooku: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto, inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.
 7. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest również niezbędne do świadczenia usług dostarczanych przez administratora. W przypadku niepodania danych osobowych usługi nie będą mogły być realizowane.
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), prawo do sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania, prawo usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. W dowolnym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych sprzed jej wycofania.
 10. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: podjęcie działań w związku z rejestracją na festiwal i realizacją usług na żądanie odbiorcy usług, niezbędność ich przetwarzania do celów wskazanych w polityce prywatności oraz zgoda odbiorcy usługi na przetwarzanie danych zawartych w formularzu.
 11. Dane osobowe nie są ani profilowane przez Administratora ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.
 12. Sposób kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: formularz kontaktowy na stronie www.shout-it-loud.com, e-mail na adres: info@capitalswing.pl, info@shout-it-loud.com, listownie:  Fundacja Capital Swing, Antoniego Dobiszewskiego 2 /42, 01-405 Warszawa.